Gebeliğin Astım Üzerine Etkisi

0

Bilindiği üzere astım kronik bir hastalık olup gebelikte sıklıkla görebileceğimiz hastalık türüdür. Ve bir oran vermek gerekirse doğurganlık döneminde olan kadınların %7 gibi düşük oranında görüldüğü uzmanlar tarafından bildirilmektedir. Hayatı yaşanmaz hale getirecek şiddetteki astım ise tüm gebe kadınların %0,2 sinde ortaya çıkmaktadır.
Astım rahatsızlığı ilk olarak hamilelikte oluşacağı gibi, gebelik öncesinde olan astımı da kötüleştirebilir. Gerekli tedavi özeni gösterilmemiş astım rahatsızlığı anne ve bebeği için ciddi anlamda sorunlar yaratabilmektedir.

Gebeliğin Astım Üzerine Etkisi hakkında araştırma da netice olarak Gebelik evresinde astımlı hastalar 1/3 oranında kötüleşir,1/3 hafifler ve diğer 1/3 kısmı ise hiç değişmezler. Gebelik döneminde doktoru ile tedavi dönemini aksatılmaması gebe olan annenin yararına olacaktır. Diğer yandan kontrolü iyi yapılamayan takiplerde ortaya çıkan istenmeyen durumların altında yatan temel sebeplerden biride yan etkilerinden korktukları için yetersiz ilaç kullanılması durumudur. Bu durum oldukça yanlış bir olgudur. Astım ilaçları gebelik döneminde güvenilir kabul edilen maddelerdendir. Bu sebeple iyi tedavi yapılmamış astım gebelik evresinde anne ve bebeği için ciddi sorunlar oluşturabilir.

Astımlı Hastaların takibi üç temel aşamadan oluşmaktadır;

Bunlar;

-Gebelik evresi
-Doğum evresi
-Loğusalık evresi

Gebelik esnasında gebe ile bebeğin sağlığı ve gelişmesi evresini en iyi derecede tamamlanması amacıyla tedaviler düzenlenir. Bu evrelerde hasta belirli aralıklarla kontrol edilmesi ve durumuna göre uygun ilaç ve kullanım tarzı ayrıntılı şekil de hastaya anlatılır. Astım ataklarıyla ilgili oluşabilecek faktörler le ilgili bilgide verilir.

Unutulmamalı gebeliğin ilk dönemlerinde anne rahminin ilaçlardan etkilenme riski oldukça yüksektir. Bu sebeple gebe olanların ani astım krizlerini ortaya çıkarabilecek etkenlerin bilmesi ve bu durumlarla neler yapması gerektiğinin anlatılması oldukça önemlidir. Bu şekilde astım kontrol altında tutulur ve kontrol altında tutuldukları için astımlı hastalar ilaç kullanıma ihtiyaç duymayabilirler.

Bir yanıt yazın