Danıştay'dan ÖSYM kararı

0

Danıştay'dan ÖSYM kararı

Danıştay 8. Dairesi, Ankara Barosu’nun Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi’nin (ÖSYM) üniversite sınavında sorulan soruların sadece
yüzde 20’sinin yayınlanması yönündeki kararının iptali istemiyle
açtığı davada ÖSYM kararının yürütmesini durdurdu.

Davayı esastan görüşmeye başlayan Danıştay 8. Dairesi, ÖSYM
kararının uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan ve hukuk
devletinin vazgeçilmez ilkelerinden olan ‘hak arama özgürlüğü’,
‘adil yargılanma hakkı’ ve ‘mahkemeye başvuru hakkını’ doğrudan
veya dolaylı olarak ihlal ettiği sonucuna vardı. Danıştay 8.
Dairesi, söz konusu kararın açıkça hukuka aykırı olduğuna ve
uygulanması durumunda telafisi güç veya olanaksız zararlara neden
olabileceğine hükmetti. Danıştay 8. Dairesi, ÖSYM kararının
yürütmesini oy çokluğuyla durdurdu.

 

Bir cevap yazın