Bozcaada ve Gökçeada'da alarm çanları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
meslek odalarının itirazları doğrultusunda revize edip yeniden
onayladığı Balıkesir-Çanakkale bölgesi 1/100 bin Ölçekli Çevre
Düzeni Planı’nı sitesinde yayınlandı. Bozcaada ve Gökçeada’yı
‘bağevi’ adı altında imara açan düzenleme yeni plandan çıkarıldı.
Ancak daha önceki planda Bozcaada ile ilgili itiraza konu olan,
“kıyı bölgesinin önemli bir kısmının turizm alanı ilan edilerek
imara açılması” ve Gökçeada ile ilgili hiçbir itirazın dikkate
alınmadan yeni imar düzenlemesi yapılması sorunları sürüyor.
İşte yeni plan…

Bozcada’da imara açık alan azaldı ama…

Daha önce hazırlanan 1/100 binlik plan Bozcaada’nın güney
kıyılarını turizm alanı, doğal sit alanı olan Akvaryum Koyu ve
çevresinin kentsel gelişim alanı olarak imara açıyordu. Yine eski
plan adanın tüm tarım alanlarını da bağ evi adı altında yapılaşmaya
açıyordu. Yapılan itirazlar sonucunda Akvaryum Koyu ve çevresindeki
kentsel gelişim alanları kaldırıldı. Bağevi adı altında tarım
alanlarını imara açan düzenleme yeni plana girmedi çıkartıldı.
Ancak Bozcaada’nın güney kıyıları yeni planda da turizm alanı ilan
edildiği için bu bölgelerdeki yapılaşma adanın doğallığını
bozmasından endişe ediliyor.

Çanlar gökçeada için çalıyor

Daha önce hazırlanan 1/100 binlik planda Gökçeada ile ilgili
yapılan düzenlemeler yeni hazırlanan 1/100 binlik planda aynı
şekilde yer alıyor. Yeni plana göre Gökçeada’nın; ‘Yaban hayatı
koruma ve geliştirme alanı’, Arkeolojik sit alanı olan incirlik
kıyıları, Flamingoların göç yolunda bulunan Tuz gölünün doğusu ve
batısındaki sulak alan, doğal sit alanı olan Güney sahillerinin
neredeyse tamamı turizm alanı olarak imara açılıyor.

Çanakkale boğaz köprüsü ikinci kez planda

İlk kez 2014 tarihinde hazırlanan 1/100 binlik plan yer alan
Çanakkale Boğaz köprüsü revize edilen yeni planda da yer alıyor.
Yeni plana göre Çanakkale Boğaz köprüsü İstanbul – İzmir transit
otoyolu çerçevesinde Gelibolu-Lapseki arasında yapılacak.

Nüfus artışı 1 milyon 800 kişi azaldı

İlk hazırlanan 1/100 binlik plan,  nüfusu 1 milyon 654 bin
olan Çanakkale- Balıkesir bölgesinin 2040 yılı nüfusunu 4 milyon
600 bin olarak öngörüyordu. Neredeyse nüfusu üç katına çıkaran
düzenlemeye meslek odaları tepki gösterince, yeni plana göre
Balıkesir-Çanakkale için 2040 yılında öngörülen nüfus 2 milyon 800
bin olarak belirlendi.

Tarım alanlarının imara açılması

Bozcaada ve Gökçeada’daki tarım alanlarını bağevi adı altında imara
açan plan notları yeni hazırlanan 1/100 binlik plandan tamamen
çıkarıldı. Bu durumda yeni plana göre Bozcaada ve Gökçeda’da tarım
arazisi özelliğini taşıyan bölgelerde hiçbir şekilde barınma amaçlı
konut yapılmayacak. Ancak yeni planda da Balıkesir ve Çanakkale
kent merkezlerinde bulunan büyük alanlar, Çanakkale-Balıkesir
kıyıları, Çanakkale Boğazının kuzey bölgeleri ile Edremit Körfezi
ve Edremit zeytinlik alanları kentsel gelişim alanı adı altına
imara açılacak.

Turizm yapılaşması

Eski hazırlanan planda Gökçeada’nın güney sahilleri, Çanakkale’nin
batı kıyıları ile Saros Körfezi,  Şirinköy-Uğurlu doğusundaki
ormanlık alanı, Avşa adasının kıyı bölgelerinin yüzde 90’nı ve
Paşalimanı adasını ormanlık bölgeleri dışında bütün sahilleri
turizm alanı ilan edilmişti. Yeni hazırlanan planda bu bölgeler
yine turizm alanı olarak ilan edildi. Yeni plana göre bu bölgeler
turizm adı altında yapılaşmaya açılacak.

Sanayi, maden ve enerji alanları

Eski planda Bandırma ilçesinin batısındaki çevre yolu ile kıyı
kesimi arasında bulunan yaklaşık 4 bin 800 hektarlık alan sanayi
alanı olarak ilan edilmişti. Meslek odalarının tepkisi üzerine yeni
planda Bandırma sanayi alanı 4 bin 800 hektardan bin hektara
düşürüldü.  Çanakkale’nin kuzey kıyılarını enerji üretim
tesisi olarak gösteren eski plan notlarına da bir takım
düzenlemeler yapıldı Eski plan ithal kömüre dayalı termik
santrallerinim Çanakkale’nin kuzey kıyılarında kurulabileceğini
belirtirken, yeni plan ise Çanakkale’nin kuzey kıyılarında termik
santral kurulma fikrinin değerlendirilebileceğini belirtiyor.
 

Bir cevap yazın