Ali Ağaoğlu'nun tehlikede olan yeni reklam filmi

0

Ali Ağaoğlu'nun tehlikede olan yeni reklam filmi

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu’nun,
kendisinin oynadığı konut satışlarıyla ilgili Reklamda,
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve diğer devlet
yetkililerinin resmi açıklamalarındaki protokol uygulamasına benzer
şekilde arka fonda Türk bayrağını kullanması, Radyo Televizyon Üst
Kurulu’nun gündemine taşınıyor.

RTÜK Üyesi Ali Öztunç, reklamdaki bayrak uygulamasının bayrak
kanununa aykırı olduğunu belirterek, konunun incelenerek üst kurul
gündemine alınmasını istedi.

Öztunç, RTÜK Başkanlığı’nı önceki gün verdiği dilekçede, şu
ifadeleri kullandı:

“Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun konut sahibi olmak isteyen
tüketicilere faiz desteğinde bulunma esası ile başlattığı reklam
kampanyasında, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Ağaoğlu’nun arka fonunda Türk Bayrağı kullanılmaktadır. Türk
Bayrağı Kanunu’nun 7. maddesinin ikinci fıkrasında; ‘Hiçbir siyasi
parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum
ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama,
sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil
edecek şekilde kullanılamaz’ hükmü yer almaktadır. Aynı şekilde
Türk Bayrağı Tüzüğü’nün 18. ve devamı maddelerinde Türk Bayrağının
konulabileceği ve örtülebileceği yerler sınırlı sayıda olmak üzere
tek tek sayılmıştır. Yukarıda yer verilen hükümler dikkate
alındığında Türk Bayrağının ticari amaçlı reklam ve tanıtımlarda
kullanılmasının yasak olduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan Üst Kurul daha önce Ömer Coşkun’un değişik reklamlarına
aynı gerekçelerle yaptırım uygulamıştır.Tüm bu nedenlerle Ağaoğlu
Şirketler Grubu’nun söz konusu reklamını yayınlayan medya hizmet
sağlayıcı kuruluşların ileriye dönük olarak uyarılarak Türk
Bayrağını kullanan reklamların yasaklanmasının yerinde olacağı
kanaatindeyim. Sonuç olarak söz konusu yayınlarla ilgili gerekli
tespitlerin yapılması ve yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri
kapsamında konunun incelenerek değerlendirilmesi ve sonucun
raporlaştırılarak Üst Kurul gündemine getirilmesi hususlarında
gereğinin yapılmasını arz ederim.”  

Bir yanıt yazın