Türkiye’de işsiz arttı

0

Türkiye'de işsiz arttı

Türkiye’de işsizlik oranı, 2014’te bir önceki yıla göre 0,2 puan
artarak yüzde 9,9 oldu. İşsiz sayısı ise 2 milyon 747 bin kişiden 2
milyon 853 bin kişiye çıktı. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik
oranı %17,9 oldu.

Gelişmiş ülkelerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen tarım
dışı işsizlik oranı ise yüzde 12.0 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı
erkeklerde yüzde 9.0 kadınlarda ise yüzde 11.9 oldu. 15-24 yaş
grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 17.9, 15-64 yaş grubunda
bu oran yüzde 10.1 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2014 yılında 28 milyon 786 bin kişi olarak belirlendi ve
işgücüne katılma oranı ise yüzde 50.5 olarak gerçekleşti. İşgücüne
katılma oranı erkeklerde yüzde 71.3 kadınlarda ise yüzde 30.3
oldu.

TÜİK’in hesaplamalarında, çalışabilir nüfus kapsamında olmalarına
karşın 28.2 milyon kişi iş gücü dışında tutuldu.

Bir yanıt yazın