O para artık ödenmeyecek

0

O para artık ödenmeyecek

Habertürk gazetesinde yer alan
habere göre; internet, dijital yayın ve telefon hizmetlerinde
taahhütlü aboneliklerde yaşanan iptal çilesi sona eriyor. Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’nın, Resmi Gazete’de dün yayımlanan abonelik
sözleşmelerine yönelik yönetmeliğinde getirilen düzenlemeler
şöyle:
 
MÜCBİR SEBEPLER YAZILACAK
 
Hizmet bedelinin bir tarife üzerinden hesaplanması durumunda,
tüketici tarafından seçilen tarifenin içeriği ve birim tüketim
bedeli ile tüketim dönemi sözleşmede ayrıntılı olarak yer alacak.
Sözleşmede, mal veya hizmetin temini için abonenin kullanımına
sunulan sayaç, modem ve benzeri cihazların değişiminin yasal
yükümlülüklere uygun olarak yapılabileceğine ilişkin bilgi de
bulunacak.
 
AYDA BİR FATURA 
 
Satıcı veya sağlayıcı tarafından uygulanacak faturalandırma
dönemleri, sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça bir ay olacak.
Abonelik sözleşmesine ilişkin olarak tüketicilerin iletişime
geçebilmesi için bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu
hatta olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife
seçilemeyecek.
 
BEDEL ALINMAYACAK
 
Tüketici, süresi 1 yıl ya da daha fazla olan abonelik
sözleşmelerini, hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden iptal
edebilecek. Bu tür aboneliklerde taahhütname yazılı olacak. Taahhüt
sesli iletişim araçlarıyla verildiyse 14 gün içinde yazılı taahhüt
hazırlanacak. Bu durumda satıcının talep edeceği bedel, cihaz ya da
diğer fayda bedellerinin tahsil edilmemiş kısmı kadar olacak.
Tüketicinin yerleşim yeri değişir ve hizmetin tüketiciye sunulması
fiilen imkânsız olursa, tüketici hiçbir bedel ödemeyecek. Fesih
talebi 7 gün içinde yerine getirilecek.
 
KESİNTİ 48 SAAT ÖNCEDEN BELİRTİLECEK
 
Hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmetin tüketiciye fiilen
sunulmasıyla başlayacak. Bakım, kontrol ve onarım gibi nedenlerle
mal ve hizmet sunumu duracaksa, bunun başlangıç ve bitiş tarihi en
az 48 saat öncesinden tüketiciye yazılı olarak bildirilecek.
Örneğin elektrik kesintileri de 48 saat öncesinden tüketiciye
duyurulmak zorunda olacak.
 
KESİLMEYEN DİJİTAL YAYININ PARASI ALINMAYACAK 
 
Belirli süreli abonelik sözleşmelerinde, ancak tüketici isterse
sözleşme belirlenen süre sonunda uzatılacak. Sözleşme süresi
sonunda tüketiciden açık bir talep veya onay almadığı halde mal
veya hizmet sunmaya devam eden satıcı veya sağlayıcı, sunulan bu
mal veya hizmet için hiçbir bedel talep edemeyecek.

Bir cevap yazın