Motorine yağ karıştırmışlar!

0

Motorine yağ karıştırmışlar!

Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurul
kararlarına göre, söz konusu firmalara, motorine yağ karıştırılarak
tağşiş edildiği, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali yapıldığı, tağşiş veya hile
amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda
bulundurulduğu, mühürlenmiş olan istasyonda plastik ve gizli tank
bulundurulduğu, mühürlenen istasyonda piyasa faaliyeti yapıldığı,
mühürlenen istasyonda mühürleme imkanı olmayan ve boş olan adaya
yeni pompa takılmak suretiyle piyasa faaliyeti yapıldığı
gerekçeleriyle toplam 12 milyon 472 bin 16 lira idari para cezası
verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul ayrıca, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etme, muhtelif
tarihli faturalar karşılığında akaryakıt ikmal etme, jet yakıtını
amacı dışında kullanma, proje onayı almadan iç tesisat imalatı
yapma, teknik düzenlenmelere aykırı akaryakıt ikmal etme, yeterli
şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ürün bulundurma, tağşiş
veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta
katarak ve kontrolündeki tankerde bulundurma nedeniyle 5 şirketten
de yazılı savunma istedi.

Savunması istenmesine rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunma
yapmaması üzerine Kurul, 2 şirkete de mevzuat hükümlerine uygun
hareket etmede gereken özeni göstermesi için ihtarda bulundu.

Bir yanıt yazın