Kayıtdışı ekonomiye neşter geliyor!

0

Kayıtdışı ekonomiye neşter geliyor!

Türkiye ekonomisini her yıl
milyarlarca liralık vergi kaybına uğratan kayıtdışı ekonomiye
yönelik ciddi önlemler geliyor. Maliye Bakanlığı tarafından
hazırlanan yeni eylem planına göre üç yıl içerisinde kayıt dışı ile
ilgili reform niteliğinde düzenlemelere imza atılacak. 

İndi-bindi kartla ödenecek

Akaryakıt satışlarının takibinden, gümrükte tırlara röntgen
çekimine, elektronik ticaretin kayıt altına alınmasına kadar
kayıtdışı ile mücadelede atılacak adımlar arasında şehiriçi
ulaşımda otobüs ve minibüslerde elektronik ücret toplama sistemine
geçilmesi de yer alıyor. ‘Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Eylem
Planı’nı düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek, kayıtdışı ile mücadeleyi terörle mücadele kadar
önemli bulduğunu belirterek, eylem planı ile dar gelirli ve esnafın
vergi yükünü artıracak herhangi bir adım atılmayacağını kaydetti.
Mehmet Şimşek “Amaç vergiyi tabana yayarak kayıtdışını azaltmak.
Yeni herhangi bir vergi yok” dedi.  

– GÖNÜLLÜ UYUMA TEŞVİK

2011-2013 eylem planındaki 47 eylemin 42’sinin gerçekleştirildiğini
ifade eden Bakan Şimşek, yeni planın 62 eylemden oluştuğunu
bildirdi. Öncelikli olarak plan kapsamında kayıtdışı ekonominin
boyutu belirlenecek. Gönüllü uyum ise teşvik edilecek. Kayıtdışı
çalışan yerlerde tüketicinin de mağdur edildiğini ifade eden Şimşek
“Kayıtdışılıktan kazanan kimse yok herkes kaybediyor. Ülke
kaybediyor” dedi. Şimşek, kayıtdışılıkla mücadelede herkesin
üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

– FİŞ 78 MİLYONA GİDER

35 eylemin 2015 yılında tamamlanmasını hedeflediklerini ifade eden
Şimşek, vergilendirilme kapasitesinin ölçülmesi gerektiğini
kaydetti. Bakan Şimşek, konutların gerçek değerinin bildirilmesine
yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü’nün ortak bir çalışma yaptığını söyledi. Yemek
yenildiğinde fişin istenmesi gerektiğini aktaran Şimşek
“İstemezseniz satanın cebinde kalır. Belgelendirirseniz 78 milyona
gider. Bu para sizin paranız” diye konuştu.

– AKARYAKITA ÇİPLİ TAKİP

Bankalar gibi her tarafa vergi ödeme terminallerinin konulacağını
ifade eden Bakan Şimşek, akaryakıt satış bilgilerinin anlık olarak
takip edileceği bir sistemin hayata geçirileceğini bildirdi.
Şimşek, akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan taşıtlar ve
boru hatlarından taşınan ürünün yükleme yerinden teslimine yönelik
takip altında olacak bir sistem kurulacağını söyledi. Bu kapsamda
araçların özel çiplerle takip edilmesi planlanıyor.

– DİZİLERDE ANLATILACAK

Şehir içi toplu taşımada kademeli olarak elektronik ücret toplama
sistemine geçeceklerini aktaran Şimşek “Kayıtdışı işçi
çalıştıranlar ile vergi kaçakçılığı suçu işlemeleri sebebiyle
haklarında mahkeme hükmü verilmiş olanlar kamu ihalelerinden men
edilecek” dedi. Bakan Şimşek, sinema ve dizi yapımcıları ile bir
araya gelerek kayıtdışı ekonominin anlatılmasının istenileceğini
aktardı.

– GÜMRÜKTEN GEÇEN TIRA RÖNTGEN

Tırların kapıdan bir bütün olarak incelenmesi için bir kaynak
ayrıldığını bildiren Şimşek, kapılardan geçen her kargonun
denetiminin yapılacağını bildirdi. İnternet ve sosyal medya
üzerindeki reklam faaliyetlerinin vergilendirilmesinin takip
edileceğini belirten Bakan Şimşek, nakit ekonomiyle mücadele
kapsamında banka kartları ve benzer ödeme araçlarının kullanımının
yaygınlaştırılacağını kaydetti.

NEREDEN BULDUN VERGİSİ YOK

Nereden buldun düzenlemesine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Şimşek
“Eylem planında nerden buldun yok. Servet denetimi gibi bir
yaklaşım söz konusu değil. Birçok ülke ile bilgi değişimini içeren
yeni anlaşma imzaladık. G20 bünyesinde 2017-2018 yıllarında ülkeler
arasında ekonomik bilgi değişimi olacak” dedi. Yaptırımların
etkinliği konusunda çalışmalar yapılacak. Maaşı tam olarak
yatırılmayanların Maliye ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmeleri
gerektiğini ifade eden Şimşek, bununla mücadele edileceğini
kaydetti. Bakan Şimşek, beyannameleri birleştirme üzerinde
çalıştıklarını açıkladı.

KAYITDIŞI EKONOMİ 5 PUAN DÜŞECEK

Bakan Şimşek “Kayıtdışı ekonominin milli gelire oranı yüzde 26.5.
2018 yılının sonuna kadar kayıtdışı ekonominin milli gelire oranını
yüzde 21.5’e düşürmeyi hedefliyoruz. Kayıtdışı istihdamda çok ciddi
bir azalma söz konusu. Her yüz çalışandan 36’sı kayıtdışı.
Hedefimiz, 2018 yılında yüzde 30 seviyesine indirmektir. Tabii, bu
eylem planını nasıl hazırladık. Toplumdan kopuk bir şekilde
hazırlamadık. 36’sı sivil toplum kuruluşu olmak üzere 79 kuruluşla
çalıştık” dedi.

Turizm, gayrimenkul alım-satımı ve internet  yakın
takibe alınacak

Turizm sektöründeki kayıtdışılığın önlenmesine yönelik olarak
konaklama rezervasonları takip edilecek. Otel, pansiyon ve
günübirlik ev gibi konaklama yerlerine yönelik internet üzerinden
gerek yurt içinden, gerekse de yurt dışından yapılan konaklama
rezervasyonları takip edilecek, kayıtdışı turizm acentesi
işletilmesinin ve kayıtdışı rehber istihdamının önüne geçilmesi
için denetimler artırılacak, sektörde e-fatura ve e-arşiv
uygulamaları yaygınlaştırılacak. Düzenledikleri turlarla,
turistleri yurt dışından cüzi fiyatlarla getiren ve Türkiye’de
kayıtdışı, kalitesiz ve fahiş fiyatlarla alışverişe yönlendiren
turizm işletme/acenteleri takip edilecek ve gerekli düzenlemeler
yapılacak.   

Gerçek değer gösterilecek

Gayrimenkullerin alım ve satım değerlerinin rayiç değer üzerinden
işlem görmesini sağlamak amacıyla gerekli hukuki ve idari alt yapı
oluşturulacak. İnşaat sektöründeki faaliyetlerin imalat aşamasından
nihai kullanıcıya teslime kadar geçen süreçteki tüm aşamalar gözden
geçirilecek. İnşaat sektöründe projenin onaylanmasından, tamamlanma
aşamasına kadar olan sürecin takip edilmesine yönelik teknik bir
altyapı kurulacak.

İnşaat sektöründe kayıtdışı istihdamın boyutu ve analizi konusunda
akademik danışma kurulu oluşturulması gibi çözümler de dahil olmak
üzere kayıtdışı istihdamın önlenmesi amacıyla alınması gereken
tedbirler belirlenerek gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek.
Ayrıca e-ticaretteki kayıtdışılığın önlenmesi amacıyla internet
ortamında ticaret yapan gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerinin
kavranmasına yönelik mevcut düzenlemeler gözden geçirilecek, bu
kapsamda yapılacak denetimler artırılacak. İnternet üzerinden
yapılan reklam faaliyetlerinin kavranmasına yönelik gerekli hukuki
ve teknik alt yapı oluşturulacak.

Bir yanıt yazın