BM, Türkiye'nin insan haklarını inceleyecek

0

BM, Türkiye'nin insan haklarını inceleyecek

Türkiye’nin insan hakları
alanındaki durumu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi
bünyesindeki Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM)
çerçevesinde 27 Ocak 2015 tarihinde Cenevre’de incelenecek.Dış
İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İnceleme sırasında
Türkiye’nin, Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç başkanlığında
bir heyetle temsil edileceği, heyette Dış İşleri Bakanlığının
yanısıra, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden temsilcilerin
de yer alacağı belirtildi.

TÜRKİYE’NİN İLK İNCELEMESİ 2010 YILINDA
YAPILDI

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı : “Birleşmiş Milletler’in en
önemli forumlarından birisi olan İnsan Hakları Konseyi tarafından
2008 yılında faaliyete geçirilen EPİM, dört buçuk yılda bir BM
üyesi tüm ülkelerin insan hakları alanındaki durumlarının diğer üye
devletlerce sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla gözden
geçirildiği bir süreçtir. Ülkemizin bu kapsamdaki ilk incelemesi 10
Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilmişti. Cenevre’de yarın
yapılacak incelememize 2010’daki birinci turdan bu yana ülkemizin
insan hakları alanında gelişen durumuna ilişkin raporumuz esas
teşkil edecektir. Bu rapor, Bakanlığımızın eşgüdümünde hem ilgili
kurumlarımızın katkılarıyla hem de sivil toplum örgütlerinin
görüşleri alınarak hazırlanmış ve 24 Ekim 2014 tarihinde İnsan
Hakları Konseyi’ne sunulmuştur. Ülkemiz, EPİM’e ve BM İnsan Hakları
Konseyi’nin çalışmalarına önem vermekte, hem EPİM incelemeleri
sırasındaki yapıcı müdahaleleriyle hem de Konseyin diğer
çalışmaları sırasında sergilediği kapsamlı işbirliğiyle BM’nin bu
platformuna mühim katkılar sağlamaktadır.”

Bir yanıt yazın