İstanbul Boşanma Avukatı

0

 

İstanbul’da faaliyette bulunan Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul Boşanma Avukatı olarak anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davalarına ilişkin olarak, 6284 sayılı kanunu kapsamında alınması gereken tedbirler, iştirak nafakası, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, velayet davası ve velayetin değiştirilmesi davası ve mal rejiminin tasfiyesi konuları da içerisinde olmak üzere her türlü konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

İstanbul boşanma avukatı olarak boşanma hukuku alanında edindikleri tecrübe ve bilgileri kapsamında müvekkillere en yararlı sonucu sağlamak için hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Boşanma evliliğin yasal şekilde sona erdirilmesidir. Bu sebeple boşanma davası ikame etmeden önce uzman boşanma avukatı liderliğinde boşanma davasının takibinin yapılması gerekmektedir. Uzman boşanma avukatı önderliğinde sonuca bağlanan boşanma davalarında tararlar en az zararla boşanma sürecini neticelendirmektedirler.

Çekişmeli Boşanma Davası

TMK madde 166’da genel boşanma nedenlerinden evlilik birliğinin temelinden sarsılması hüküm altına alınmıştır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması halinde evlilik birliğinin devam ettirilmesi eşlerden beklenemez. Bu durumda eşlerden her birisi boşanma davası açabilir. Davalı eşin kusurunun daha az olması halinde ya da davacı eşin davalı eşten daha fazla kusurlu olması durumunda davalı ikame edilen boşanma davasına itiraz edebilir. Evlilik birliğinin devam etmesi bakımından davalı ve çocuklar bakımından korunması gereken bir fayda kalmamışsa boşanma kararı verilecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Süre?

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer konusu sık sık karşı karşıya kaldığımız sorulardan bir tanesidir. Çekişmeli boşanma davasının ne kadar sürede neticeleneceği eşlerin haklılık durumları,kusur oranları, iddialarının ispat edilmesi gibi durumlara göre değişkenlik arz etmektedir. Çekişmeli boşanma davasının neticelenme süresi ortalama olarak 1 ile 3 yıl arasında değişmektedir.

Boşanma Avukatı Ücreti

Boşanma avukatının ücreti ne kadardır? Boşanma avukatının ücretinin ne kadar olduğu boşanma davasının konusuna göre değişkenlik göstermektedir. Dava dosyasındaki dilekçelerin yazılması için avukatlar belirli bir zaman harcamaktadırlar. Yine boşanma davasının ferilerinin neler olduğu hususu ve davanın ne kadar süreceği konusu da boşanma avukatı ücreti konusunda önem arz eden bir kriterdir.

Barolar kendi bünyelerinde yer alan avukatlara her yıl tavsiye niteliğinde bir tarife yayınlamaktadırlar. Bu tarifede amaç edinilen husus avukatların hangi dava ve işlerin hangi ücretler karşılığında kabul etmesi konusunda öneride bulunmaktadır. Boşanma avukatı ücreti 2023 yılı için İstanbul Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesinde yayınlanmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki bu tarifedeki ücretler tavsiye niteliğinde olup avukatlar bu ücretlerin altında dava ve iş alabilirler

Bir yanıt yazın